Skeppskajen Marknad, Uppsala

Lyckad marknadsdag i Uppsala under lördagen 2/9 -2023. Stor genomströmning av nyfikna besökare i konsttältet. Vädret blev mycket
bättre än förväntat !
Stort tack till Zeitgeist.art som anordnade.